Category: สาระน่ารู้

เล่าเรื่องเหล้า Chabasse XO Cognac.

Chabasse XO Cognac. การผสมผสานของ Elite Cognac Terroirs: Chabasse Cognac XO คอนญักนี้ไม่เพียงแต่ได้รับคุณค่าจากผู้ชื่นชอบจิตวิญญาณอันยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังคุ้มค่าสมกับราคาอีกด้วย คอนญัก Chabasse XO เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของคอนญักเก่า และมีอายุระหว่าง 18 ถึง 20…